Obwieszczenie Wójta Gminy Wisznia Mała o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Piotrkowiczki, o nazwie MPZP PIOTRKOWICZKI II 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 325
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Wisznia Mała
Osoba wprowadzająca informację : Arkadiusz Drajczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Arkadiusz Drajczyk
Czas wytworzenia: 2018-04-26 15:56:20
Czas publikacji: 2018-04-26 15:56:20
Data przeniesienia do archiwum : Brak