Sesja Rady Gminy z dnia 30.05.2018 

 

 

 1. Uchwała Nr VII/XLIII/346/18 w sprawie Apelu o zmianę dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku powodowanego przez drogi.

 2. Uchwała Nr VII/XLIII/347/18 w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na 2018-2033 rok.

 3. Uchwała Nr VII/XLIII/348/18 w sprawie zmiany budżetu Gminy Wisznia Mała na rok 2018.

 4. Uchwała Nr VII/XLIII/349/18 w sprawie zmiany Programu polityki zdrowotnej dla Gminy Wisznia Mała na lata 2018-2020 o nazwie: Program szczepień przeciwko ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV).

 5. Uchwała Nr VII/XLIII/350/18 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania uczniom szkół podstawowych oraz uczniom klas gimnazjum stypendium Wójta Gminy Wisznia Mała za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne oraz osiągnięcia sportowe.

 6. Uchwała Nr VII/XLIII/351/18 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wisznia Mała.

 7. Uchwała Nr VII/XLIII/352/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wisznia Mała dla terenu położonego w obrębie Wisznia Mała o nazwie STUDIUM WISZNIA MAŁA II.

 8. Uchwała Nr VII/XLIII/353/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Wisznia Mała o nazwie MPZP WISZNIA MAŁA II.

 9. Uchwała Nr VII/XLIII/354/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wisznia Mała dla terenu położonego w obrębie Rogoż o nazwie STUDIUM ROGOŻ CENTRUM.

 10. Uchwała Nr VII/XLIII/355/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Rogoż o nazwie MPZP ROGOŻ CENTRUM.

 11. Uchwała Nr VII/XLIII/356/18 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Ligota Piękna.

 

Załączniki

VII.XLIII.346.18.pdf

Data: 2018-06-07 11:05:11 Rozmiar: 139.28k Format: .pdf Pobierz

VII.XLIII.347.18.pdf

Data: 2018-06-07 11:05:11 Rozmiar: 2.93M Format: .pdf Pobierz

VII.XLIII.348.18.pdf

Data: 2018-06-07 11:05:11 Rozmiar: 1.4M Format: .pdf Pobierz

VII.XLIII.349.18.pdf

Data: 2018-06-07 11:05:11 Rozmiar: 89.76k Format: .pdf Pobierz

VII.XLIII.350.18.pdf

Data: 2018-06-07 11:05:11 Rozmiar: 76.85k Format: .pdf Pobierz

VII.XLIII.351.18.pdf

Data: 2018-06-07 11:05:11 Rozmiar: 108.73k Format: .pdf Pobierz

VII.XLIII.352.18.pdf

Data: 2018-06-07 11:05:11 Rozmiar: 165.94k Format: .pdf Pobierz

VII.XLIII.353.18.pdf

Data: 2018-06-07 11:05:11 Rozmiar: 206.25k Format: .pdf Pobierz

VII.XLIII.354.18.pdf

Data: 2018-06-07 11:05:11 Rozmiar: 204.9k Format: .pdf Pobierz

VII.XLIII.355.18.pdf

Data: 2018-06-07 11:05:11 Rozmiar: 229.92k Format: .pdf Pobierz

VII.XLIII.356.18.pdf

Data: 2018-06-07 11:05:11 Rozmiar: 177.97k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 406
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Wisznia Mała
Osoba wprowadzająca informację : Tomasz Grzeliński
Osoba odpowiedzialna za informację : Tomasz Grzeliński
Czas wytworzenia: 2018-06-07 11:03:57
Czas publikacji: 2018-06-07 11:05:43
Data przeniesienia do archiwum : Brak