Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WISZNIA MAŁA o wydaniu w dniu 6 grudnia 2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: RIOŚ.6220.7.8.2018 dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali magazynowej wraz z budynkiem biurowym oraz budynkiem garażowo-gospodarczym, na terenie działki nr 72/3 w obrębie ewidencyjnym 0003 w Ligocie Pięknej”

2018-12-06 13:28:26
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Przebudowa istniejącej drogi powiatowej nr 1365D na odcinku od drogi krajowej DK 5 do miejscowości Piotrkowiczki” – zlokalizowanego na terenie działek: nr 361/3 AM-1 obręb Wisznia Mała, nr 365/2, nr 373, nr 374 AM-1 obręb Piotrkowiczki

2018-10-05 11:55:03
Obwieszczenie Wójta Gminy Wisznia Mała z dnia 31 stycznia 2018 r., znak: RIOŚ.6220.3.69.2014.2015 o wydanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska postanowieniu z dnia 8 stycznia 2018 r., znak: WOOŚ.4242.63.2017.MS.3 w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego ,,SZEWCE II” położonego na działce nr 538/97 w obrębie miejscowości Szewce, gmina Wisznia Mała

2018-01-31 11:47:14