Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

2019-01-18 14:22:37
Informacja o konsultacjach Rocznego Programu Współpracy gminy Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

2019-01-02 16:24:02
Konsultacje społeczne dotyczące projektu budżetu Gminy Wisznia Mała na 2019 rok

2018-11-29 12:46:54
Zarządzenie Nr 163/2018 Wójta Gminy Wisznia Mała z dnia 19 września 2018r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia na terenie gminy Wisznia Mała konsultacji społecznych w sprawie Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu gminy Wisznia Mała na rok 2019.

2018-11-15 09:25:39
Konsultacje społeczne w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Wisznia Mała i nadania jej statutu

2018-06-06 17:59:39
Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do udziału w konsultacjach regionalnego programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych

2018-02-20 11:20:40