Budżet Gminy na 2019 r.  

 

 

 

Załączniki

Wykonanie budżetu Gminy Wisznia Mała za I półrocze 2019 r. cz. I.pdf

Data: 2019-09-05 10:41:39 Rozmiar: 4.16M Format: .pdf Pobierz

Wykonanie budżetu Gminy Wisznia Mała za I półrocze 2019 r. cz. II.pdf

Data: 2019-09-05 10:41:39 Rozmiar: 6.27M Format: .pdf Pobierz

Uchwała RIO nr XV_98_2018 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie WPF.pdf

Data: 2018-12-20 11:29:21 Rozmiar: 532.05k Format: .pdf Pobierz

wykonanie budżetu I.pdf

Data: 2019-05-14 10:19:05 Rozmiar: 7.29M Format: .pdf Pobierz

wykonanie budżetu II.pdf

Data: 2019-05-14 10:19:05 Rozmiar: 2.28M Format: .pdf Pobierz

Bilans jednostki budżetowej i zakładu budżetowego na dzień 31-12-2018r..pdf

Data: 2019-05-14 11:36:23 Rozmiar: 252.27k Format: .pdf Pobierz

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 31-12-2018r..pdf

Data: 2019-05-14 11:36:23 Rozmiar: 133.98k Format: .pdf Pobierz

Rachunek zysku i strat jednostki na dzień 31-12-2018r..pdf

Data: 2019-05-14 11:36:23 Rozmiar: 279.19k Format: .pdf Pobierz

Zestawienie zmian w funduszu jednostki na 31-12-2018r..pdf

Data: 2019-05-14 11:36:23 Rozmiar: 242k Format: .pdf Pobierz

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2018 r..pdf

Data: 2019-05-14 11:36:23 Rozmiar: 1.68M Format: .pdf Pobierz

Opinia RIO dot. deficytu na rok 2019.pdf

Data: 2019-06-12 14:38:02 Rozmiar: 143.88k Format: .pdf Pobierz

Opinia RIO dot. kwoty długu na rok 2019.pdf

Data: 2019-06-12 14:38:02 Rozmiar: 137.33k Format: .pdf Pobierz

Uchwała RIO nr XV_86_2019 w sprawie opinii o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 rok.pdf

Data: 2019-10-18 14:39:22 Rozmiar: 124.64k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 953
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Wisznia Mała
Osoba wprowadzająca informację : Michał Żmijewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Tomasz Grzeliński
Czas wytworzenia: 2018-12-20 11:29:11
Czas publikacji: 2019-10-18 14:38:51
Data przeniesienia do archiwum : Brak