Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
SPORZĄDZANIE PROJEKTÓW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY ORAZ PROJEKTÓW DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO w roku 2019

2019-01-09 08:46:39
SPORZĄDZANIE PROJEKTÓW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY ORAZ PROJEKTÓW DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO w latach 2019-2020

2018-12-24 10:12:05
Dostawa sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej w Krynicznie i Ozorowicach, gmina Wisznia Mała

2018-12-17 15:19:22
Budowa chodnika i miejsc postojowych wzdłuż ul. Mienickiej i Ozorowickiej w Strzeszowie gm. Wisznia Mała

2018-12-12 16:38:10
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową dróg w gminie Wisznia Mała

2018-12-07 14:13:49
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: „Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy ulicy Spacerowej w miejscowości Kryniczno, gm. Wisznia Mała”

2018-11-19 16:02:23
Dostawa, nasadzenie oraz dwuletnia pielęgnacja drzew i krzewów na terenie działki nr 295 obręb Psary

2018-11-15 13:49:25
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy dróg rowerowych na terenie gminy Wisznia Mała

2018-10-30 15:59:23
Remont kościoła filialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piotrkowiczkach - Etap I

2018-10-29 15:10:47
Remont kościoła filialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piotrkowiczkach - Etap I

2018-10-19 14:09:52