Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Wisznia Mała z dnia 30 lipca 2019 r., znak: OŚ.6220.3.24.2019 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: OŚ.6220.3.23.2019 dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego nr S-1 na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Ozorowice, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie – zlokalizowanego na terenie działki nr 373/8 AM-1 obręb Ozorowice

2019-07-30 13:25:27
Obwieszczenie Wójta Gminy Wisznia Mała z dnia 5 lipca 2019 r., znak: OŚ.6220.3.20.2019 w sprawie zebrania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego nr S-1 na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Ozorowice, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie – zlokalizowanego na terenie działki nr 373/8 AM-1 obręb Ozorowice

2019-07-05 11:10:05
Obwieszczenie Wójta Gminy Wisznia Mała z dnia 5 lipca 2019 r., znak: OŚ.6220.3.17.2019 w sprawie wydania postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego nr S-1 na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Ozorowice, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie – zlokalizowanego na terenie działki nr 373/8 AM-1 obręb Ozorowice

2019-07-05 11:09:11
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WISZNIA MAŁA o wydaniu w dniu 28 czerwca 2019 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: OŚ.6220.2.12.2019 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz infrastrukturą techniczną i komunikacją, planowanego do realizacji na działkach nr 25/2, 24/2, 23, 21, 22/1, 22/5, 22/4, 22/3, 20/1, 356/2, 4/2, 5, 6, 7, 10/1, 11/1, 11/2, 14, 15, obręb Wisznia Mała, gmina Wisznia Mała, powiat trzebnicki

2019-06-28 12:57:55
Obwieszczenie Wójta Gminy Wisznia Mała z dnia 27 czerwca 2019 r., znak: OŚ.6220.3.13.2019 w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego nr S-1 na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Ozorowice, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie – zlokalizowanego na terenie działki nr 373/8 AM-1 obręb Ozorowice

2019-06-27 10:03:23
Obwieszczenie Wójta Gminy Wisznia Mała z dnia 3 czerwca 2019 r., znak: OŚ.6220.2.10.2019 w sprawie zebrania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz infrastrukturą techniczną i komunikacją, planowanego do realizacji na działkach nr 25/2, 24/2, 23, 21, 22/1, 22/5, 22/4, 22/3, 20/1, 356/2, 4/2, 5, 6, 7, 10/1, 11/1, 11/2, 14, 15, obręb Wisznia Mała, gmina Wisznia Mała, powiat trzebnicki

2019-06-03 13:53:42
Obwieszczenie Wójta Gminy Wisznia Mała z dnia 3 czerwca 2019 r., znak: OŚ.6220.2.8.2019 w sprawie wydania postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz infrastrukturą techniczną i komunikacją, planowanego do realizacji na działkach nr 25/2, 24/2, 23, 21, 22/1, 22/5, 22/4, 22/3, 20/1, 356/2, 4/2, 5, 6, 7, 10/1, 11/1, 11/2, 14, 15, obręb Wisznia Mała, gmina Wisznia Mała, powiat trzebnicki

2019-06-03 13:37:52
Obwieszczenie Wójta Gminy Wisznia Mała z dnia 11 kwietnia 2019 r., znak: OŚ.6220.3.7.2019, w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy, w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego nr S-1 na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Ozorowice, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie – zlokalizowanego na terenie działki nr 373/8 AM-1 obręb Ozorowice

2019-04-25 15:21:30
Obwieszczenie Wójta Gminy Wisznia Mała z dnia 19 marca 2019 r., znak: OŚ.6220.3.4.2019, w sprawie zebrania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego nr S-1 na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Ozorowice, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie – zlokalizowanego na terenie działki nr 373/8 AM-1 obręb Ozorowice

2019-03-19 11:34:53
Obwieszczenie Wójta Gminy Wisznia Mała z dnia 20 lutego 2019 r., znak: OŚ6220.3.1.2019, w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego nr S-1 na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Ozorowice, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie – zlokalizowanego na terenie działki nr 373/8 AM-1 obręb Ozorowice

2019-02-20 12:02:57