Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie gminy Wisznia Mała w 2019 r.

2019-09-23 08:17:41
Dostawa kosiarki samojezdnej dla sołectwa Kryniczno

2019-09-05 11:02:00
Odbiór i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wisznia Mała w 2019 r.

2019-08-13 13:08:00
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w miejscowościach Biskupice oraz Rogoż o nazwie MPZP BISKUPICE II – ROGOŻ CENTRUM

2019-04-24 17:21:52
Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w miejscowościach Biskupice oraz Rogoż o nazwie STUDIUM BISKUPICE II – ROGOŻ CENTRUM

2019-04-24 17:21:02
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Wisznia Mała o nazwie MPZP WISZNIA MAŁA III

2019-04-24 17:20:31