Eurowybory '09 

 

 


Więcej informacji na temat wyborów do Parlamentu Europejskiego można znaleźć na stronach:

- Parlamentu Europejskiego - www.europarl.eu,
- Komitetu Regionów - www.cor.eu.

 

Liczba odwiedzin : 794
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Wisznia Mała
Osoba wprowadzająca informację : Michał Żmijewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Żmijewski
Czas wytworzenia: 2009-04-27 10:14:57
Czas publikacji: 2009-04-27 10:14:57
Data przeniesienia do archiwum : 2036-01-01