Niepełnosprawni 

 

 

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. - więcej;

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych - więcej;

GŁOSOWANIE W LOKALU WYBORCZYM PRZY UŻYCIU NAKŁADEK NA KARTY DO GŁOSOWANIA SPORZĄDZONYCH W ALFABECIE BRAILLE'A.

Wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.

Zamiar głosowania przy użyciu nakładek powinien być zgłoszony do dnia 5 maja 2014r w

Urząd Gminy Wisznia Mała
Sekretarz Gminy
ul. Wrocławska 9
56-114 Wisznia Mała

Zgłoszenie zamiaru głosowania przy użyciu nakładek Braillea.pdf

Zgłoszenia mogą być również dokonane ustnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartami do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładki na te karty. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładki na karty.

Ponadto na prośbę wyborcy niepełnosprawnego członek obwodowej komisji wyborczej jest obowiązany przekazać ustnie treść obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów (art. 37c § 2 Kodeksu wyborczego).

GŁOSOWANIE W LOKALU DOSTOSOWANYM DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Wyborca niepełnosprawny może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje. W tym celu powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie właściwym dla tego lokalu wyborczego

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców w lokalu dla niepełnosprawnych.pdf

Wniosek składa się najpóźniej do dnia 12 maja 2014r. do

Urząd Gminy Wisznia Mała
Sekretarz Gminy
ul. Wrocławska 9
56-114 Wisznia Mała

Informacja telefoniczna pod numerami:  71 312 70 25, 507 111 230

Wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania i dopisany do właściwego lokalu dostosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Informacja o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

 
 

Liczba odwiedzin : 617
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Wisznia Mała
Osoba wprowadzająca informację : Michał Żmijewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Żmijewski
Czas wytworzenia: 2014-03-12 13:59:11
Czas publikacji: 2014-03-12 13:59:11
Data przeniesienia do archiwum : 2036-01-01