Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a

2019-10-15 11:56:12
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a

2019-10-07 11:41:44
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a

2019-09-18 13:10:09
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a

2019-07-26 12:44:46
Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok.

2019-04-30 15:44:02
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a

2019-04-01 15:36:59
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a

2019-03-27 15:46:32
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na organizację zajęć sportowych w dyscyplinie piłka siatkowa dla dzieci i młodzieży na terenie gminy Wisznia Mała w 2019 roku

2019-03-27 15:44:36
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a

2019-02-28 14:35:22
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na wsparcie ​zadań publicznych realizowanych w gminie Wisznia Mała przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, na organizację zajęć sportowych w dyscyplinie piłka siatkowa dla dzieci i młodzieży na terenie gminy Wisznia Mała w 2019 roku​​

2019-02-26 12:05:08