Rok 2010 

 

 

 

Załączniki

Uchwała nr V/XXXII/181/09 w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2010 roku

Data: Brak danych Rozmiar: 81.22k Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr V/XXXII/180/09 w sprawie wysokości ceny skupu żyta do naliczenia podatku rolnego za 2010 rok

Data: Brak danych Rozmiar: 30.1k Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr V/XXXII/184/09 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Data: Brak danych Rozmiar: 44.1k Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr V/XXXII/185/09 w sprawie dopłaty do ceny ścieków sanitarnych odprowadzanych na gminną oczyszczalnię ścieków w Strzes

Data: Brak danych Rozmiar: 27.03k Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr V/XXXII/188/09 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r

Data: Brak danych Rozmiar: 143.08k Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr V/XXXII/182/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 roku

Data: Brak danych Rozmiar: 191.04k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 717
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Wisznia Mała
Osoba wprowadzająca informację : Michał Żmijewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Arkadiusz Janicki
Czas wytworzenia: 2007-02-05 12:06:24
Czas publikacji: 2007-02-05 12:06:24
Data przeniesienia do archiwum : Brak