Rok 2012 

 

 

 

Załączniki

Nr VI/XIV/118/11 w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych do podatku od nieruchomości

Data: Brak danych Rozmiar: 34.74k Format: .pdf Pobierz

Wzór IN-1 na 2012 r.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 119k Format: .doc Pobierz

Wzór IN-1 na 2012 r.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 55.96k Format: .pdf Pobierz

Nr VI/XIV/117/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 roku

Data: Brak danych Rozmiar: 136.55k Format: .pdf Pobierz

Nr VI/XIV/116/11 w sprawie wysokości ceny skupu żyta do naliczania podatku rolnego za 2012 rok

Data: Brak danych Rozmiar: 18.72k Format: .pdf Pobierz

Nr VI/XIII/104/11 w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2012 roku

Data: Brak danych Rozmiar: 72.22k Format: .pdf Pobierz

Nr VI/XIV/114/11 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Data: Brak danych Rozmiar: 47.62k Format: .pdf Pobierz

Nr VI/XIV/115/11 w sprawie dopłaty do ceny ścieków sanitarnych

Data: Brak danych Rozmiar: 25.26k Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr VI/XV/137/11 w sprawie zmianych uchwały nr VI/XIV/118/11

Data: Brak danych Rozmiar: 122.78k Format: .pdf Pobierz

Wzór DN-1 na 2012.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 122.5k Format: .doc Pobierz

Wzór DL-1 - deklaracja na podatek lesny.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 44.5k Format: .doc Pobierz

Wzór DL-1 - deklaracja na podatek lesny.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 36.25k Format: .pdf Pobierz

Wzór DR-1 - deklaracja na podatek rolny.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 153.5k Format: .doc Pobierz

Wzór ZN-1B na 2012.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 51.22k Format: .pdf Pobierz

Wzór ZN-1B na 2012.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 102k Format: .doc Pobierz

Wzór DN-1 na 2012.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 55.89k Format: .pdf Pobierz

Wzór ZN-1A na 2012.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 53.5k Format: .doc Pobierz

Wzór ZN-1A na 2012.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 33.93k Format: .pdf Pobierz

Wzór DR-1 - deklaracja na podatek rolny.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 47.33k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 783
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Wisznia Mała
Osoba wprowadzająca informację : Michał Żmijewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Arkadiusz Janicki
Czas wytworzenia: 2007-02-05 12:06:24
Czas publikacji: 2007-02-05 12:06:24
Data przeniesienia do archiwum : Brak