Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Strzeszowie, gmina Wisznia Mała"

2016-07-11 10:00:00
Plan polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2014/2015

2014-09-30 10:00:00
opracowanie projektu aktualizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wisznia Mała na lata 2014-2017 z perspektywą do 2020r."

2014-09-08 10:00:00
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

2014-04-30 10:00:00
Decyzja odmawiająca Savi Technologie

2009-11-16 11:00:00
Zawiadomienie dot. budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Krzyżanowice ulica Polna

2009-11-12 11:00:00
Obwieszczenie dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Krzyżanowicach i w części Psar

2009-11-10 11:00:00
Obwieszczenie dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Ligocie Pięknej i w części Malina

2009-11-10 11:00:00
Zawiadomienie o zgromadzeniu całego materiału dowodowego

2009-10-29 11:00:00
Zawiadomienie dot. działalności w zakresie gospodarki odpadami obręb Psary

2009-10-15 10:00:00