Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1365D Piotrkowiczki - Mienice zlokalizowanej na działkach : nr 373 AM-1 obręb Piotrkowiczki , nr 215/2 AM-1 obręb Mienice

2015-12-18 11:00:00
Obwieszczenia o ponownej odmowie dopuszczenia Stowarzyszenia ,,EkoSzewce"

2015-12-08 11:00:00
Uruchomienie Mobilnej Wytwórni Masy Bitumicznej działającej na potrzeby budowy drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław, na dz. ew. o nr 42, 43, 44, 45 i 46 obręb Wisznia Mała

2015-08-12 10:00:00
Budowa sieci wodociągowej na odcinku Psary (SUW)-Wrocław (Widawa) wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

2015-06-15 10:00:00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Psary-Wrocław (Widawa) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ETAP IC)

2015-06-15 10:00:00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Szymanów, gmina Wisznia Mała – ETAP III

2015-04-29 10:00:00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Krzyżanowice, gmina Wisznia Mała – ETAP II

2015-04-29 10:00:00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary, gmina Wisznia Mała – ETAP I A Psary wschodnie

2015-04-22 10:00:00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary, gmina Wisznia Mała – ETAP I B Psary zachodnie

2015-04-22 10:00:00
Obwieszczenia o odmowie dopuszczenia Stowarzyszenia do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego ,,SZEWCE II”

2015-01-28 11:00:00