Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie decyzja środowiskowa na wznowienie odkrywkowej eksploatacji kruszywa ze złoża Pierwoszów

2017-05-08 09:10:46
Postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego "Szewce II" realizowanego na działce nr 538/97 obręb Szewce gmina Wisznia Mała

2017-03-14 15:01:58
Postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wyciągu narciarskiego o długości 272m w miejscowości Machnice na działkach nr 19/34, 19/30, 19/29

2016-08-09 10:00:00
Decyzja umarzająca postępowanie jako bezprzedmiotowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW na terenie gminy Wisznia Mała, część dz. nr 538/14, obręb Szewce

2016-04-12 10:00:00
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie magistrali wodociągowej Dn 250 mm z przyłączami w Strzeszowie oraz budowa nitki wodociągu w ul. Osiedlowej

2016-04-04 10:00:00
Postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków

2016-03-25 11:00:00
Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1365D Piotrkowiczki - Mienice zlokalizowanej na działkach : nr 373 AM-1 obręb Piotrkowiczki , nr 215/2 AM-1 obręb Mienice

2005-10-22 11:00:12