Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

 

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 

Zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym określa uchwalona w dniu 29 lipca 2005r. ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) oraz przepisy wykonawcze.

 

Zgodnie z art. 3 ust. 6a w nawiązaniu do art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dz. u. nr 132, poz. 622) Wójt Gminy Wisznia Mała informuje, iż na terenie gminy Wisznia Mała następujące podmioty prowadzą punkt zbierania zużytego sprzętu elektronicznego:

 

Lp.

Nazwa przedsiębiorcy, któremu wydano zezwolenie

Nr decyzji, data wydania

Data ważności zezwolenia

1

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Alba S.A.

ul. Traugutta 72-78

50-418 Wrocław

tel. (071) 33 75 100

Nr 1/2007 10.01.2007r.

31.01.2016r.

2

Usługi Komunalne Wodnik Sp. z o. o.

ul. Piwniczna 12

55-100 Trzebnica

tel. (071) 312-15-71

Nr 2/2007 12.03.2007r.

31.01.2016r.

3

SITA Wrocław Sp. z o. o. ul. Jerzmanowska 19

54-530 Wrocław

tel. (071) 373-63-66

Nr 3/2007 27.03.2007r.

31.01.2016r.

4

SULO Polska Sp. z o. o.

Oddział w Krapkowicach

ul. Piastowska 38

47-303 Krapkowice

tel. (077) 466-16-31

Nr 4/2007

06.06.2007r.

31.01.2016r.

5

Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej

TRANS-FORMERS Wrocław Sp. z o. o.

Bielany Wrocławskie,

ul. Atramentowa 10  

55-040 Kobierzyce

tel. (071) 328-70-36/37

Nr 6/2007

28.08.2007r.

31.01.2016r.

 

Wykaz innych firm odbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska bezpośredni link do strony: http://rzseie.gios.gov.pl/.

 

 

Liczba odwiedzin : 574
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Wisznia Mała
Osoba wprowadzająca informację : Michał Żmijewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Żmijewski
Czas wytworzenia: 2008-06-02 11:16:16
Czas publikacji: 2008-06-02 11:16:16
Data przeniesienia do archiwum : 2036-01-01