Lokalizacja Inwestycji Celu Publicznego 

 

 

 

Załączniki

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, obręb Krzyżanowice

Data: Brak danych Rozmiar: 15.67k Format: .pdf Pobierz

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej, obręb Raków

Data: Brak danych Rozmiar: 15.03k Format: .pdf Pobierz

Budowa sieci wodociągowej, obręb Szewce

Data: Brak danych Rozmiar: 15.12k Format: .pdf Pobierz

Budowia odcinka sieci wodociągowej, obręb Szewce

Data: Brak danych Rozmiar: 16.25k Format: .pdf Pobierz

Budowa oświetlenia ulicznego, obręb Ozorowice

Data: Brak danych Rozmiar: 15.06k Format: .pdf Pobierz

Budowia sieci wodociągowej wraz z przyłączem, obręb Krzyżanowice

Data: Brak danych Rozmiar: 16.66k Format: .pdf Pobierz

Zarurowanie rowu stanowiącego element drogi powiatowej, obręb Raków i obręb Krzyżanowice

Data: Brak danych Rozmiar: 15.23k Format: .pdf Pobierz

Budowia linii kablowej niskiego napięcia wraz z przyłączami, obręb Krzyżanowice

Data: Brak danych Rozmiar: 46.07k Format: .pdf Pobierz

Budowa odcinka sieci wodociągowej, obręb Pierw

Data: Brak danych Rozmiar: 16.8k Format: .pdf Pobierz

Budowa odcinka sieci wodociągowej, obręb Mienice

Data: Brak danych Rozmiar: 16.03k Format: .pdf Pobierz

Budowa sieci wodociągowej, obręb Malin

Data: Brak danych Rozmiar: 15.72k Format: .pdf Pobierz

Budowa oświetlenia drogowego, obręb Pierwoszów

Data: Brak danych Rozmiar: 22.06k Format: .pdf Pobierz

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, obręb Szymanów

Data: Brak danych Rozmiar: 17.44k Format: .pdf Pobierz

Budowa sieci telefonicznej oraz budowie chodnika, obręb Krzyżanowice

Data: Brak danych Rozmiar: 22.14k Format: .pdf Pobierz

Budowia sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, obręb Wysoki Kościół

Data: Brak danych Rozmiar: 15.95k Format: .pdf Pobierz

Budowia sieci kanalizacji sanitarnej, obręb Psary

Data: Brak danych Rozmiar: 16.27k Format: .pdf Pobierz

Budowia odcinka sieci wodociągowej, obręb Szewce

Data: Brak danych Rozmiar: 14.14k Format: .pdf Pobierz

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, obręb Rogoż

Data: Brak danych Rozmiar: 15.7k Format: .pdf Pobierz

Rozbudowa sieci wodociągowej, obręb Pierwoszów

Data: Brak danych Rozmiar: 13.89k Format: .pdf Pobierz

Budowa odcinka sieci wodociągowej, obręb Szewc

Data: Brak danych Rozmiar: 14.71k Format: .pdf Pobierz

Budowa Kaplicy Mszalnej, obręb Szymanów

Data: Brak danych Rozmiar: 14.81k Format: .pdf Pobierz

Budowa linii kablowej niskiego napięcia, obręb Strzeszów

Data: Brak danych Rozmiar: 15.46k Format: .pdf Pobierz

Budowa sieci wodociągowej, obręb Rogoż

Data: Brak danych Rozmiar: 14.79k Format: .pdf Pobierz

Budowa sieci wodociągowej, obręb Psary

Data: Brak danych Rozmiar: 14.14k Format: .pdf Pobierz

Budowia linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączami kablowymi, obręb Ozorowice

Data: Brak danych Rozmiar: 15.37k Format: .pdf Pobierz

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, obręb Ligota Piękna

Data: Brak danych Rozmiar: 14.65k Format: .pdf Pobierz

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, obręb Wisznia Mała

Data: Brak danych Rozmiar: 15.68k Format: .pdf Pobierz

Budowa oświetlenia ulicznego, obręb Szymanów II

Data: Brak danych Rozmiar: 14.51k Format: .pdf Pobierz

Budowia linii kablowej niskiego napięcia, obręb Szymanów

Data: Brak danych Rozmiar: 15.64k Format: .pdf Pobierz

Budowa oświetlenia ulicznego, obręb Szymanów I

Data: Brak danych Rozmiar: 14.64k Format: .pdf Pobierz

Budowa odcinka sieci wodociągowej, obręb Ozorowice

Data: Brak danych Rozmiar: 16.16k Format: .pdf Pobierz

Budowa oświetlenia drogowego, obręb Ligota Piękna

Data: Brak danych Rozmiar: 22.54k Format: .pdf Pobierz

Budowa stacji transformatorowej, odcinka linii średniego napięcia oraz linii kablowej niskiego napięcia wraz z przyłączami

Data: Brak danych Rozmiar: 17.63k Format: .pdf Pobierz

Budowa odcinka sieci wodociągowej, obręb Krzyżanowice

Data: Brak danych Rozmiar: 15.89k Format: .pdf Pobierz

Budowa oświetlenia drogowego, obręb Wysoki Kościół

Data: Brak danych Rozmiar: 22.99k Format: .pdf Pobierz

Budowa odcinka sieci wodociągowej, obręb Szewce

Data: Brak danych Rozmiar: 15.86k Format: .pdf Pobierz

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, obręb Szymanów

Data: Brak danych Rozmiar: 17.27k Format: .pdf Pobierz

Budowa odcinka sieci wodociągowej, obręb Ozorowice

Data: Brak danych Rozmiar: 15.92k Format: .pdf Pobierz

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, obręb Krzyżanowice

Data: Brak danych Rozmiar: 16.08k Format: .pdf Pobierz

Budowa odcinka sieci wodociągowej, obręb Wisznia Mała

Data: Brak danych Rozmiar: 37.64k Format: .pdf Pobierz

FZ49 wniosek o wydanie zaświadczenia z mpzp_studium_w. 1.0.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 323.1k Format: .pdf Pobierz

FZ50 wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z mpzp_studium_w. 1.0.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 335.82k Format: .pdf Pobierz

FZ35 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego_w. 2.0.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 347.47k Format: .pdf Pobierz

FZ34 wniosek o ustalenie warunków zabudowy_w. 2.0.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 350.51k Format: .pdf Pobierz

FZ32 wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy_w. 2.0.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 332.57k Format: .pdf Pobierz

FZ33 wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy_w. 2.0.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 320.36k Format: .pdf Pobierz

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, obręb Ligota Piękna

Data: Brak danych Rozmiar: 17.34k Format: .pdf Pobierz

Budowia odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami, obręb Ligota Piękna

Data: Brak danych Rozmiar: 16.14k Format: .pdf Pobierz

Budowia odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem, obręb Piotrkowiczki

Data: Brak danych Rozmiar: 15.48k Format: .pdf Pobierz

Budowa stacji bazowej cyfrowej telefonii komórkowej, obręb Psary

Data: Brak danych Rozmiar: 15.67k Format: .pdf Pobierz

Budowia odcinka sieci wodociągowej obręb Wisznia Mała

Data: Brak danych Rozmiar: 16.03k Format: .pdf Pobierz

Budowa stacji bazowej POLKOMTEL S.A., obręb Psary

Data: Brak danych Rozmiar: 15.87k Format: .pdf Pobierz

Budowa oświetlenia drogowego, obręb Malin

Data: Brak danych Rozmiar: 22.07k Format: .pdf Pobierz

Budowa przyłącza kablowego do niskiego napięcia, obręb Rogoż

Data: Brak danych Rozmiar: 23.04k Format: .pdf Pobierz

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, obręb Ligota Piękna

Data: Brak danych Rozmiar: 15.28k Format: .pdf Pobierz

Budowa odcinka sieci wodociągowej, obręb Ligota Piękna

Data: Brak danych Rozmiar: 16.29k Format: .pdf Pobierz

Budowa odcinka sieci wodociągowej, obręb Szewce

Data: Brak danych Rozmiar: 15.72k Format: .pdf Pobierz

Budowa odcinka sieci wodociągowej, obręb Wisznia Mała

Data: Brak danych Rozmiar: 15.85k Format: .pdf Pobierz

Budowa oświetlenia drogowego, obręb Szewce

Data: Brak danych Rozmiar: 15.66k Format: .pdf Pobierz

Budowa oświetlenia drogowego, obręb Rogoż

Data: Brak danych Rozmiar: 15.74k Format: .pdf Pobierz

Budowa odcinka sieci wodociągowej, obręb Piotrkowiczki

Data: Brak danych Rozmiar: 16.25k Format: .pdf Pobierz

Budowa oświetlenia drogowego, obręb Pierwoszów

Data: Brak danych Rozmiar: 15.77k Format: .pdf Pobierz

FZ51 wniosek o nadanie numeru porządkowego_w. 1.0.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 324.59k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 2345
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Wisznia Mała
Osoba wprowadzająca informację : Michał Żmijewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Żmijewski
Czas wytworzenia: 2008-06-30 09:27:42
Czas publikacji: 2008-06-30 09:27:42
Data przeniesienia do archiwum : Brak