Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Świadczenie usług lokalnego zbiorowego transportu publicznego dla mieszkańców gminy Wisznia Mała

2019-11-14 14:14:25
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy, przebudowy infrastruktury drogowej na terenie gminy Wisznia Mała

2019-11-14 14:09:16
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, koncepcji budowy, przebudowy obiektów kubaturowych na terenie gm. Wisznia Mała

2019-11-14 13:41:53
Budowa cmentarza komunalnego w m. Kryniczno gm. Wisznia Mała – etap I

2019-11-14 13:36:15
Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w Piotrkowiczkach, gmina Wisznia Mała

2019-11-14 13:30:54
Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych obejmujące budowę obiektów małej architektury na działkach nr 297 i 399 w obrębie Wisznia Mała – ETAP I

2019-11-14 13:24:53
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Wisznia Mała

2019-11-13 17:06:11
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Wisznia Mała

2019-11-12 15:16:14
Wykonanie robót budowlanych w budynkach należących do Gminy Wisznia Mała, zlokalizowanych w Szymanowie i Wiszni Małej

2019-11-08 15:28:10
Wybór podmiotu, który zorganizuje nabycie lub nabędzie na rachunek własny obligacje emitowane przez gminę Wisznia Mała w 2019 roku

2019-11-08 15:22:39