Artykuł 

 

 

Wykaz przetargów przeprowadzonych przez Gminę Wisznia Mała w roku 2009.

Lp.

Nazwa przedmiotu zamówienia

1.

Usługi planowania przestrzennego

2.

Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz  projektów decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości położonych na terenie gminy Wisznia Mała

3.

Świadczenie usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego osób, na linii komunikacyjnej Wisznia Mała, Machnice, Piotrowiczki, Mienice, Pierwoszów, Strzeszów, Ozorowice, Szewce, Wysoki Kościół, Rogoż, Malin, Wisznia Mała.

4.

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Psarach, ulica Kasztanowa

5.

Remont ul. Lotniczej w Szewcach

6.

Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu nad realizacją inwestycji pn: Budowa infrastruktury ochrony zdrowia – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiszni Małej

7.

Wykonanie piłkochwytów na boiskach sportowych oraz wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Ligota Piękna

8.

Budowa sieci wodociągowej w Pierwoszowie i Szewcach, gmina Wisznia Mała

9.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1371D w miejscowości Krzyżanowice, gmina Wisznia Mała - BUDOWA CHODNIKA

10.

Wykonanie piłkochwytów na boiskach sportowych oraz wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Ligota Piękna

11.

Budowa infrastruktury ochrony zdrowia - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiszni Małej

12.

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Wiszni Małej

13.

Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Wisznia Mała w miejscowościach: Szymanów i Krzyżanowice

14.

Odnowienie centrum wsi poprzez przebudowę ulicy Młynarskiej i Spacerowej w miejscowości Ozorowice, gmina Wisznia Mała

15.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2009/2010 na terenie gminy Wisznia Mała

 

Liczba odwiedzin : 628
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Wisznia Mała
Osoba wprowadzająca informację : Michał Żmijewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Żmijewski
Czas wytworzenia: 2010-07-16 13:43:07
Czas publikacji: 2010-07-16 13:43:07
Data przeniesienia do archiwum : 2036-01-01