Artykuł 

 

 

Wykaz przetargów przeprowadzonych przez Gminę Wisznia Mała w roku 2008.

Lp.

Nazwa przedmiotu zamówienia

1.

Świadczenie usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego osób

2.

Usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych, tłuczniowych na terenie gminy Wisznia Mała

3.

Konserwacja, naprawy bieżące instalacji i urządzeń elektrycznych na terenie gminy Wisznia Mała

4.

Usługi planowania przestrzennego

5.

Sporządzenie projektów decyzji o ustaleniulokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości położonych na terenie gminy Wisznia Mała

6.

Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową wzdłuż drogi powiatowej nr 1370 D w miejscowości Psary przy ul. Parkowej - etap II

7.

Budowa dróg, chodników oraz parkingu i kanalizacji deszczowejprzu ul. Szkolnej i ul. Parkowej w Krynicznie

8.

Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Ligota Piękna, gm. Wisznia Mała

9.

Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla przygotowania i realizacji inwestycji

10.

Remont drogi gminnej w miejscowości Ligota Piękna ul. Główna

11.

Budowa kompleksu sportowego - boiska sportowe i zaplecze sanitarno - szatniowe w ramach budowy kompleksu "Moje Boisko-Orlik 2012"

12.

Dostawa Fabrycznie nowego autobusu szkolnego dla gminy Wisznia Mała

13.

Wykonanie ogrosdzenia ,ułożenie kostki na placu zabaw w miejscowości Ligota Piękna ul. Na Kolonii

14.

Dostawa wyposażenia do szkoły w Szewcach

15.

Dostawa fabrycznie nowego autobusu szkolnego dla gminy Wisznia Mała

16.

Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla przygotowania i realizacji inwestycji pn: Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia – rozbudowa ośrodka zdrowia w Wiszni Małej

17.

Zakup prasy do odwadniania osadu

18.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Piękna (ulice Prosta i Główna), gmina Wisznia Mała

19.

Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Wisznia Mała w miejscowościach: Ligota Piękna, Rogoż, Szewce, Krzyżanowice

20.

Budowa wodociągu w Pierwoszowie

21.

Akcja Zima

 

Liczba odwiedzin : 653
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Wisznia Mała
Osoba wprowadzająca informację : Michał Żmijewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Żmijewski
Czas wytworzenia: 2010-07-16 13:28:29
Czas publikacji: 2010-07-16 13:28:29
Data przeniesienia do archiwum : 2036-01-01