Artykuł 

 

 

Wykaz przetargów przeprowadzonych przez Gminę Wisznia Mała w roku 2005.

Lp.

Nazwa przedmiotu zamówienia

1

Wycena nieruchomosci na terenie gminy Wisznia Mała

2

Remont świetlicy wiejskiej w Szymanowie

3

Dostawa mebli

4

Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Wisznia Mała w kwocie 626.00 zł

5

Utrzymanie dróg gminnych w gminie Wisznia Mała

6

Organizowanie koloni letnich dla dzieci i młodzieży na terenie gminy Wisznia Mała

7

Wyposarzenie placów zabaw w miejscowościach Krzyżanowice, Maliny, Mienice, Strzeszów, Szewce, Wysoki Kościół

8

Zakup komputerów do UG Wisznia Mała

9

Dostawa węgla kamiennego i miału do budynków kom. i Gminy Wisznia Mała

10

Utrzymaniedróg gminnych w gminie Wisznia Mała

11

Dostawa i wbudowanie kruszyw w drogi gminne na terenie gminy Wisznia Mała

12

Dostawa gorącego posiłku dla uczniów ze SP i Gimnazjum na terenie gminy Wisznia Mała

13

Zakup i dostawa lekkiego oleju opałowego EKOTERM do SP Szewce i Przedszkola Strzeszów 22.08

14

Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz podłączenie budynków do sieci kanalizacyjnej w Ligocie Pięknej i Wiszni Małej

15

Przebudowa sieci wodociągowej Dn-200 oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Strzeszowie 01.09.2005

16

Remont ulicy Mostowej w Krzyżanowicach – gmina Wisznia Mała

17

Zakup komputerów do SP Strzeszów

18

Prowadzenie GCI w Wiszni Małej

19

Wymiana i dowieszanie nowych opraw oświetleniowych na terenie gminy Wisznia Mała

20

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2005/2006 na tereniegminy Wisznia Mała

21

Prowadzenie świetlic środowiskowych na terenie gminy Wisznia Mała

22

Dostawa komputerów do GOPS-gmina Wisznia Małą

23

Odbudowa nawierzchni na ul. Leśnej w Wiszni Małej

24

Dostawa części komputerowych - Gmina Wisznia Mała

 

Liczba odwiedzin : 608
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Wisznia Mała
Osoba wprowadzająca informację : Michał Żmijewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Żmijewski
Czas wytworzenia: 2008-08-13 13:30:07
Czas publikacji: 2008-08-13 13:30:07
Data przeniesienia do archiwum : 2036-01-01