Artykuł 

 

 

Wykaz przetargów przeprowadzonych przez Gminę Wisznia Mała w roku 2007.

Lp.

Nazwa przedmiotu zamówienia

1

Prowadzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Wisznia Mała

2

Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości położonych na terenie gminy Wisznia Mała

3

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczych na budowę oświetlenia drogowego w miejscowościach Szewce i Rogoż

4

Wyminana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w świetlicy wiejskiej w Krynicznie, gmina Wisznia Mała 700.70005.4270

5

Wymiana instalacji c.o. i c.u.w.  w świetlicy wiejskiej w Krynicznie 700.70005.4270

6

Roboty budowlane polegające na modernizacji kompleksu szkolno-gimnazjalnego poprzez rozbudowę i remont obiektu budowlanego SP w Szewcach - woj.dolnośląskie

7

Konserwacja, naprawy bieżące instalacji i urządzeń elektrycznych na terenie gminy Wisznia Mała

8

Roboty remontowo-budowlane w świetlicy wiejskiej w Krynicznie, gmina Wisznia Mała 700.70005.4270

9

Usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego osób na terenie gminy Wisznia Mała

10

Usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych, tłuczniowych

11

Opracowanie koncepcji budowy ulic z odwodnieniem w miejscowościach Wisznia Mała i Ligota Piękna oraz opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę ulic z odwodnieniem w Wiszni Małej - Leśna, Przy Dębie; w Ligocie Pięknej - Na Kolonii, Leśna, Sportowa, Krótka

12

Usługi w zakresie czyszczenia otwartych oraz zarurowanych rowów melioracyjnych na terenie gminy Wisznia Mała

13

Wyposażenie placów zabaw na terenie gminy Wisznia Mała

14

Dostawa mebli kuchennych dla świetlic w Krynicznie, Szymanowie i Piotrkowiczkach gmina Wisznia Mała 700.70005.4210

15

Dostawa wraz z montazem gablot informacyjnych na terenie gminy Wisznia Mała 700.70005.4210

16

Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości położonych na terenie gminy Wisznia Mała

17

Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Gminy Wisznia Mała

18

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Malin - gmina Wisznia Mała

19

Organizacja i prowadzenie kolonii letnich dla dzieci i młodzieży na terenie gminy Wisznia Mała

20

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wświetlicy wiejskiej w Piotrkowiczkach, gmina Wisznia Mała 700.70005.4270

21

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla Ośrodka Zdrowia w Wiszni Małej

22

Usługi doradcze dotyczące architektury, inżynierii, budowy i podobne - opracowanie dokumentacji dla przedsięwzięcia stacja uzdatniania wody dla wodociągu grupowego z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury technicznej sieci wodociągowej w gminie Wisznia Mała

23

Remont dróg gminych w miejscowościach Wisznia Mała i Strzeszów

24

Usługi doradcze dotyczące architektury, inżynierii, budowy i podobne - opracowanie dokumentacji dla przedsięwzięcia stacja uzdatniania wody dla wodociągu grupowego z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury technicznej sieci wodociągowej w gminie Wisznia Mała

25

Usługi planowania przestrzennego

26

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Ligota Piękna (ulice:Fiołkowa, Różana, Kręta, Jaśminowa, Osiedlowa), gmina Wisznia Mała

27

Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową wzdłuż drogi powiatowej nr 1370 D w miejscowości Psary przy ul. Parkowej - etap I

28

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2007/2008 na terenie gminy Wisznia Mała

29

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2007/2008 na terenie gminy Wisznia Mała

 

Liczba odwiedzin : 653
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Wisznia Mała
Osoba wprowadzająca informację : Michał Żmijewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Żmijewski
Czas wytworzenia: 2008-08-13 13:32:42
Czas publikacji: 2008-08-13 13:32:42
Data przeniesienia do archiwum : 2036-01-01