Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Utwardzenie nawierzchni kostką brukową pod trybuny sportowe na boiskach w Szymanowie, Szewcach i Krzyżanowicach

2014-11-25 11:00:00
Dostawa wraz z montażem trybun zewnętrznych na boiska sportowe w Szymanowie, Szewcach i Krzyżanowicach

2014-11-21 11:00:00
„Warsztaty metodyczne dla nauczycieli - Nowoczesne urządzenia dydaktyczne w praktyce” w ramach Projektu „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i uczennic szkół z obszarów wiejskich gminy Wisznia Mała”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Lu

2014-10-07 10:00:00
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów klas 4-6 Szkół Podstawowych na terenie gminy Wisznia Mała w ramach Projektu „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i uczennic szkół z obszarów wiejskich gminy Wisznia Mała”, współfinansowanego z Programu Operacyjn

2014-09-26 10:00:00
Zagospodarowanie wysepki przy pętli autobusowej linii nr 130 w miejscowości Krzyżanowice, gmina Wisznia Mała

2014-09-15 10:00:00
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej nad realizacją zadania pod nazwą: Remont drogi powiatowej nr 1368 D na odcinku Kryniczno - Malin

2014-09-11 10:00:00
Dostawa opału na sezon 2014-2015 do Gminy Wisznia Mała

2014-09-08 10:00:00
Obsługa selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z budynków użyteczności publicznej i terenu gm. Wisznia Mała

2014-08-25 10:00:00
Budowa instalacji cieplnej w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Gminie Wisznia Mała

2014-08-13 10:00:00
Wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z robotami towarzyszącymi w Ligocie Pięknej przy ul. Sportowej

2014-08-06 10:00:00