Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2015/2016 na terenie gminy Wisznia Mała

2015-11-10 11:00:00
„Zagospodarowanie terenu parku przypałacowego w Wiszni Małej – etap I” obejmujący „Wykonanie alejek w parku w Wiszni Małej”

2015-10-20 10:00:00
Dostawa opału na sezon grzewczy 2015-2016 do Gminy Wisznia Mała

2015-09-28 10:00:00
Dostawa i montaż stołów i krzeseł do świetlic wiejskich w Rogożu i Krzyżanowicach

2015-09-24 10:00:00
Dostawa wraz z montażem klimatyzacji do świetlic wiejskich w Rogożu i Krzyżanowicach

2015-09-24 10:00:00
Wykonanie, dostawa i montaż wiaty przy świetlicy wiejskiej w Szymanowie

2015-07-29 10:00:00
Dostawa wraz z montażem ławek i koszy na śmieci na teren boiska w m. Kryniczno

2015-07-22 10:00:00
„Wykonanie prac remontowych pomieszczeń budynku Zespołu Szkół w Krynicznie, gmina Wisznia Mała”

2015-07-10 10:00:00
Wykonanie projektów oświetlenia drogowego na terenie gminy Wisznia Mała

2015-06-19 10:00:00
Organizacja i prowadzenie wakacyjnych zajęć o profilu opiekuńczo-wychowawczym z zastosowaniem elementów profilaktyki uzależnień w 2015 roku

2015-06-12 10:00:00