Referat Remontowo-Inwestycyjny i Ochrony Środowiska 

 

Joanna Kubacka – po kierownika referatu

j.kubacka@wiszniamala.pl

Tel. 71 308 48 20

Michał Koziński – zastępca kierownika referatu

Tel. 71 308 48 21

 

Marcin Buczak – stanowisko ds. ochrony środowiska

Tel. 71 308 48 30

Anna Cieżak-Bałdyga – stanowisko ds. infrastruktury technicznej i komunalnej

Tel. 71 308 48 22

Grzegorz Hupa – stanowisko ds. infrastruktury technicznej i zamówień publicznych

Tel. 71 308 48 36

Rafał Jureczko – stanowisko ds. funduszy europejskich

Tel. 71 308 48 37

Aleksandra Maciejewska – stanowisko ds. gospodarki odpadami

Tel. 71 308 48 32

Monika Krymuza - stanowisko ds. infrastruktury technicznej

Tel. 71 308 48 23

Joanna Łopuszyńska–Kogut – stanowisko ds. ochrony środowiska

Tel. 71 308 48 31

Marzena Tynecka - stanowisko ds. gospodarki komunalnej

Tel. 71 308 48 24

Agnieszka Dzierżek - stanowisko ds. infrastruktury technicznej

Tel. 71 308 48 38

Agnieszka Kęska - stanowisko ds. funduszy europejskich

Tel. 71 308 48 38

 

Liczba odwiedzin : 1660
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Wisznia Mała
Osoba wprowadzająca informację : Tomasz Grzeliński
Osoba odpowiedzialna za informację : Tomasz Grzeliński
Czas wytworzenia: 2017-01-03 15:10:22
Czas publikacji: 2018-02-26 10:53:21
Data przeniesienia do archiwum : Brak