Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. budowy oświetlenia drogowego w m. Wisznia Mała (dz. 163/23, 166/2)

2017-02-23 10:43:28
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 3 w postępowaniu dot. rozbudowy stacji uzdatniania wody w m. Psary (dz. 240, 241)

2017-02-23 09:51:12
Obwieszczenie o wydaniu przez Dyrektora RZGW postanowienia w postępowaniu dot. rozbudowy SUW w m. Psary

2016-12-30 09:36:01
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. budowy linii kablowej w m. Strzeszów (dz. 327, 331, 328/3)

2016-12-29 09:36:41
Zarządzenia Wójta Gminy Wisznia Mała nr 166/2016

2016-12-20 09:37:47
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP w obrębie Szewce o nazwie MPZP Szewce II

2016-12-19 09:40:08
Zarządzenie Wójta Gminy Wisznia Mała nr 163/2016

2016-12-19 09:38:49
Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Trzebnickiego postanowienia w postępowaniu dot. budowy stacji telefonii komórkowej (TRZ3042) w m. Wysoki Kościół

2016-12-14 09:47:26
Obwieszczenie o wydaniu przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego i GDDKiA postanowień w postępowaniu dot. budowy stacji telefonii komórkowej (TRZ3042) w m. Wysoki Kościół

2016-12-13 09:49:55
Obwieszczenie o wydaniu przez RZGW postanowienia w postępowaniu dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play (WRO1138) w m. Psary

2016-11-22 15:41:39