Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. budowy drogi dojazdiwej i kanalizacji deszczowej w m. Psary.

2014-12-15 11:00:00
Obwieszczenie o wydaniu przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego postanowienia w postępowaniu dot. przebudowy sieci elektroenergetycznej SN 20kV w m. Psary

2014-12-05 11:00:00
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji dotyczącej inwestycji kolejowych

2014-12-03 11:00:00
Obwieszczenie dotyczące budowy drogi S5 - postanowienie z dnia 31 października 2014r. o wznowieniu postępowania

2014-11-14 11:00:00
Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Trzebnickiego postanowienia w postępowaniu dot. przebudowy sieci elektroenergetycznej SN 20kV w m. Psary

2014-11-04 11:00:00
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji nr 25/14 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie przebudowy linii kolejowej Wrocław - Poznań

2014-10-17 10:00:00
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. przebudowy sieci elektroenergetycznej SN 20kV w m. Psary

2014-10-16 10:00:00
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji nr 26/14 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych z dnia 22 września 2014 r.

2014-10-14 10:00:00
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji nr 25/14 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych z dnia 22 września 2014 r.

2014-10-14 10:00:00
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu w dniu 18 września 2014r. decyzji dotyczącej budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 8,4 MPa w zakresie bez działek leśnych

2014-10-06 10:00:00