Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę

2013-12-30 11:00:00
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o zmianie decyzji nr I-K/Z/310/11 z dn. 30.09.2011r.

2013-12-30 11:00:00
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. budowy sieci gazowej w m. Ligota Piękna

2013-12-27 11:00:00
Obwieszczenie Prezydenta Wrocławia o wydaniu decyzji dot. budowy linii elektroenergetycznej 400kV

2013-12-20 11:00:00
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w postępowaniu dot. budowy stacji bazowej tel. komórkowej (dz. 5/2 w Psarach)

2013-12-16 11:00:00
Obwieszczenie DUW o wszczęciu postępowania dot. ustalenia odszkodowania za działkę nr ew. 41/4 w m. Krzyżanowice

2013-12-11 11:00:00
Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. zmiany dec. nr 15/2013 dot. budowy budynku gospodarczo-spotkaniowego na dz. 295 w Psarach

2013-12-05 11:00:00
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. budowy zasilania sieci trekcyjnej linii kolejowej PKP nr 271 w zakresie elektroenergetycznych linii kablowych SN-20kV zasilających podstację PT Szewce

2013-12-05 11:00:00
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. budowy elektroenergetycznej sieci kablowej w m. Machnice

2013-12-04 11:00:00
Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 8,4 MPa na odcinku węzeł Gałów - węzeł Kiełczów

2013-12-02 11:00:00