Obwieszczenie Wójta Gminy Wisznia Mała z dnia 6 września 2017 r., znak: RIOŚ.6220.3.67.2014.2015, w sprawie przystąpienia ponownie do procedury udziału społeczeństwa w ramach ponownego rozpatrzenia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego ,,SZEWCE II” położonego na działce nr 538/97 w obrębie miejscowości Szewce, gmina Wisznia Mała w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2016 r., znak: SKO 4136/13/16 (data wpływu: 20 maja 2016 r.) uchylającą w całości decyzję Wójta Gminy Wisznia Mała z dnia 29 lutego 2016 r., znak: RIOŚ.6220.3.39.2014.2015 i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. 

 

 

 

Załączniki

RIOŚ.6220.3.67.2014.2015.pdf

Data: 2017-09-06 14:40:39 Rozmiar: 117.33k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 787
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Wisznia Mała
Osoba wprowadzająca informację : Anna Rabajczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Rabajczyk
Czas wytworzenia: 2017-09-06 14:40:27
Czas publikacji: 2017-09-06 14:40:27
Data przeniesienia do archiwum : Brak