Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Pełnienie obowiązków kierownika projektu pn. „Wzrost jakości edukacji szkolnej w gminie Wisznia Mała”

2017-01-30 11:17:45
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu samochodu dostawczego skrzyniowego przystosowanego do przewozu osób 6 osób

2016-12-09 16:50:31
Wywóz odcieków ze zbiornika odcieków na terenie składowiska odpadów w Mienicach

2016-11-17 16:48:47
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szymanowie w gminie Wisznia Mała

2016-11-03 13:13:09
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szymanowie w gminie Wisznia Mała

2016-10-26 20:40:47
Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w m. Szymanów gm. Wisznia Mała

2016-10-26 20:35:54
Zagospodarowanie terenu parku w miejscowości Psary – etap I obejmującego „Wykonanie placu z szachownicą”

2016-10-25 16:46:49
Dostawa wraz z montażem urządzeń na place zabaw

2016-10-21 13:56:20
Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w m. Szymanów gm. Wisznia Mała

2016-10-14 16:45:17
Zagospodarowanie terenu parku w miejscowości Psary – etap I obejmującego „Wykonanie sceny plenerowej"

2016-10-13 14:38:24