Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia uwag - MPZPZ SZEWCE II

Zarządzenie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Szewce o nazwie MPZP SZEWCE II -  złożonych w wyniku II wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu

2019-09-04 15:57:13
MPZP MIENICE AG - ponowne wyłożenie do publicznego wglądu

2019-07-29 10:40:28
MPZP SZEWCE II_PONOWNE WYŁOŻENIE PROJEKTU PLANU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU_05.07.2019r.

2019-07-09 10:45:11
MPZP SZEWCE II - obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu

2019-06-27 08:10:21
MPZP SZYMANÓW AG - obwieszczenie o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu

2019-06-04 11:11:14
MPZP LIGOTA PIĘKNA C -obwieszczenie o wyłozeniu planu do publicznego wglądu

2019-01-24 07:56:28
Obwieszczenie Wójta Gminy Wisznia Mała o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Mienice, o nazwie MPZP MIENICE AG

2018-10-18 15:41:24
Obwieszczenie Wójta Gminy Wisznia Mała o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Wysoki Kościół, o nazwie MPZP WYSOKI KOŚCIÓŁ - B

2018-09-11 08:10:28
Obwieszczenie Wójta Gminy Wisznia Mała o ponownym wyłożeniu projektu MPZP PSARY PÓŁNOC - sprostowanie

2018-06-19 14:28:58
Obwieszczenie Wójta Gminy wisznia Mała o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Psary o nazwie MPZP PSARY PÓŁNOC

2018-05-17 10:14:56