Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wojewoda Dolnośląski w dniu 14 grudnia 2018 r. zarządził ponowne wybory do Rady Gminy Wisznia Mała w okręgu wyborczym nr 10, wygaszając jednocześnie mandat radnej Marzanny Beaty JURZYSTY - ZIĘTEK. Datę wyborów - datę głosowania wyznaczono na 17 lutego 2019 r.

2018-12-17 10:20:15
Komunikat Komisarza Wyborczego - nabor obwodowa komisja

2018-12-19 12:03:44
Obwieszczenie Wójta - okręgi wyborcze

2018-12-19 12:06:26
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach ponownych zarządzonych na dzień 17 lutego 2019 r.

2018-12-20 09:44:40
Informacja o terminie, miejscu i sposobie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach ponownych zarządzonych na dzień 17 lutego 2019 r.

2018-12-20 10:58:40
Informacja o dyżurach Urzędnika wyborczego Wisznia M. wybory ponowne

2019-01-03 11:47:06
Wzór zgłoszenie kandydata na członka OKW

2019-01-07 11:14:12
Informacja o uprawnieniach dla wyborców niepełnosprawnych

2019-01-07 11:17:28
Głosowanie przez pełnomocnika

2019-01-07 11:19:43
Informacja o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do ObKW

2019-01-18 22:45:42
Informacja o losowaniach ObKW

2019-01-18 22:47:20
Informacja o numerze oraz granicach obwodu głosowania

2019-01-19 17:31:01
Wzór zaświadczenia dla męża zaufania

2019-01-21 09:28:25
Postanowienie nr 7/2019 w sprawie powołania ObKW

2019-01-25 11:39:27
Obwieszczenie GKW w Wiszni Małej z dnia 30.01.2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnychw wyborach do Rady Gminy Wisznia Mała zarządzonych na dzień 17.02.2019 r.

2019-01-31 14:54:54
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Krynicznie ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Krynicznie ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie powołanej dla przeprowadzenia ponownych wyborów do Rady Gminy Wisznia Mała w okręgu nr 10, zarządzonych na dzień 17.02.2019 r.

2019-02-08 11:00:28
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Wiszni Małej o dyżurach w dniach 16 lutego 2019 r.

2019-02-11 10:55:52
Informacja w sprawie organizacji dowozu wyborców do lokalu wyborczego w dniu 17.02.2019 r.

2019-02-11 14:37:47
Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach do rad gmin liczących do 20 000 mieszkańców

2019-02-13 13:45:41
Informacja dotycząca godzin rozpoczęcia pracy OKW nr 4 w KRYNICZNIE ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w dniu 17 lutego 2019 r.

2019-02-14 08:45:16
Informacja ws. osób uprawnionych do głosowania w wyborach ponownych do Rady Gminy Wisznia Mała w okręgu nr 10 zarządzonych na dzień 17 lutego 2019 r.

2019-02-15 12:58:54
Informacja w sprawie składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Krynicznie ds. ustalenia wyników głosowania

2019-02-15 13:18:19
Protokół z wyborów - wybory ponowne w dniu 17.02.2019 r. do Rady Gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców

2019-02-18 08:31:48
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z dnia 18.02.2019 r. o wynikach wyborów ponownych do Rady Gminy Wisznia Mała przeprowadzonych w dniu 17 lutego 219 r.

2019-02-18 10:18:04
10 20 30 40 50 Wyników