Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. budowy oświetlenia drogowego w m. Psary (dz. 462, 464)

2017-12-20 10:51:13
Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. budowy sieci wodociągowej w m. Psary (dz. 485, 486)

2017-12-20 10:50:12
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy linii energetycznej w m. Ligota Piękna (dz. 91/3)

2017-12-14 14:32:43
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji lokalizacyjnej dotyczącej budowy linii kablowej na dz. 436/1, 485, obręb Strzeszów.

2017-11-21 15:49:13
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji lokalizacyjnej dotyczącej budowy sieci wodociągowej na częściach dz. 485, 486, obręb Psary

2017-11-21 13:25:43
Obwieszczenie o wydaniu przez RZGW postanowienia w postępowaniu dotyczącym budowy oświetlenia drogowego na dz. 462 w m. Psary

2017-11-16 13:34:50
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości położonej w obrębie Strzeszów, dz. nr 424.

2017-09-20 15:51:15
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości położonej w obrębie Szewce, dz. nr 141.

2017-09-20 15:50:26
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości położonej w obrębie Rogoż, dz. nr 141/1.

2017-09-20 15:49:07
Obwieszczenie Wójta Gminy Wisznia Mała o zmianie terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w obrębie Psary o nazwie MPZP Psary Północ oraz o zmianie miejsca i terminu dyskusji publicznej oraz terminu składania wniosków i uwag

2017-09-18 10:55:12
Obwieszczenie o wydaniu przez Wójta Gminy Wisznia Mała decyzji dot. budowy oświetlenia w m. Machnice (dz. nr 29/2, 73, 74/1)

2017-09-06 08:40:42
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w postępowaniu dotyczącym budowy odcinka gazociągu Psary-Cholewkarska

2017-08-16 09:51:45
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postepowania w spr. wydania decyzji o zezwoleniu na wejście w teren dz. 141, obręb Szewce

2017-08-10 11:53:29
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postepowania w spr. wydania decyzji o zezwoleniu na wejście w teren dz. 141/1, obręb Rogoż

2017-08-10 11:52:18
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postepowania w spr. wydania decyzji o zezwoleniu na wejście w teren dz. 424, obręb Strzeszów

2017-08-10 11:50:13
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania dot. dz. 147, obręb Psary

2017-08-10 11:48:13
Obwieszczenie Wojewody Dolnosląskiego o wydaniu decyzji dotyczącej rozbudowy drogi ekspresowej S5 Korzeńsko-węzeł Widawa Wrocław - budowa dolnego przejścia dla zwierząt w km 143+774

2017-08-10 11:43:34
Obwieszczenie o wydaniu przez MWD postanowienia w postępowaniu dot. budowy oświetlenia w m. Machnice (29/2, 73, 74/1)

2017-08-02 11:58:01
Obwieszczenie o wydaniu przez MWD postanowienia w postępowaniu dotyczącym budowy odcinka gazociągu Psary-Cholewkarska

2017-07-13 11:26:11
Obwieszczenie o wydaniu przez MWD postanowienia w sprawie zagospodarowania terenu działki nr ew. 295, obręb Psary

2017-07-13 09:36:49
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zagospodarowania terenu działki nr ew. 295, obręb Psary

2017-07-12 15:11:20
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy oświetlenia drogowego w Machnicach (dz. 29/2, 73, 74/1)

2017-07-07 10:17:34
Obwieszczenie o wydaniu przez Lasy Państwowe i RZGW postanowień w postępowaniu dotyczącym budowy odcinka gazociągu Psary-Cholewkarska

2017-07-03 14:51:44
Obwieszczenie o wydaniu przez Wójta Gminy Wisznia Mała postanowienia nr 1 w postępowaniu dotyczącym budowy oświetlenia drogowego na dz. 462 w m. Psary

2017-06-29 10:46:03
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dotyczącego budowy oświetlenia drogowego na dz. 462 w m. Psary

2017-06-29 10:43:45
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy odcinka gazociągu - odgałęzienie Psary-Cholewkarska

2017-06-14 08:09:47
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zagospodarowania terenu działki nr ew. 295 w Psarach

2017-06-09 10:00:35
Ogłoszenie Wójta Gminy Wisznia Mała o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wisznia Mała dla działek nr 454/7 i 454/8 w obrębie Strzeszów.

2017-05-20 08:15:13
Obwieszczenie Wójta Gminy Wisznia Mała o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP MIENICE CENTRUM

2017-05-04 14:16:43
Obwieszczenie o wydaniu przez DZMiUW postanowienia w postępowaniu dot. rozbudowy stacji uzdatniania wody w m. Psary (dz. 240, 241)

2017-02-22 08:29:00
Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. rozbudowy stacji uzdatniania wody w m. Psary (dz. 240, 241)

2017-02-02 09:29:28
Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. budowy bezobsługowej stacji telefonii komórkowej sieci Play w m. Wysoki Kościół

2017-01-26 14:35:52
Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Trzebnickiego postanowienia w postępowaniu dot. budowy sieci elektroenergetycznej w m. Strzeszów (dz. 327,331,328/3)

2017-01-25 10:58:40
Obwieszczenie Wójta Gminy Wisznia Mała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Wisznia Mała dla napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV Czarna-Pasikurowice o nazwie MPZP DLA LINII 400kV

2017-01-19 09:30:48
Obwieszczenie Starosty Trzebnickiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę drogi ul. Lipowa w m. Szymanów

2017-01-17 09:31:56
Obwieszczenie Starosty Trzebnickiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisznia Mała (decyzja nr 1063/16 z dn. 29.12.2016r.)

2017-01-09 09:33:23
Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. budowy stacji telefonii komórkowej sieci Play w m. Psary

2017-01-05 09:34:08
10 20 30 40 50 Wyników