Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wydaniu przez Wójta Gminy Wisznia Mała decyzji dot. budowy oświetlenia w m. Machnice (dz. nr 29/2, 73, 74/1)

2017-09-06 08:40:42
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w postępowaniu dotyczącym budowy odcinka gazociągu Psary-Cholewkarska

2017-08-16 09:51:45
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postepowania w spr. wydania decyzji o zezwoleniu na wejście w teren dz. 141, obręb Szewce

2017-08-10 11:53:29
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postepowania w spr. wydania decyzji o zezwoleniu na wejście w teren dz. 141/1, obręb Rogoż

2017-08-10 11:52:18
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postepowania w spr. wydania decyzji o zezwoleniu na wejście w teren dz. 424, obręb Strzeszów

2017-08-10 11:50:13
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania dot. dz. 147, obręb Psary

2017-08-10 11:48:13
Obwieszczenie Wojewody Dolnosląskiego o wydaniu decyzji dotyczącej rozbudowy drogi ekspresowej S5 Korzeńsko-węzeł Widawa Wrocław - budowa dolnego przejścia dla zwierząt w km 143+774

2017-08-10 11:43:34
Obwieszczenie o wydaniu przez MWD postanowienia w postępowaniu dot. budowy oświetlenia w m. Machnice (29/2, 73, 74/1)

2017-08-02 11:58:01
Obwieszczenie o wydaniu przez MWD postanowienia w postępowaniu dotyczącym budowy odcinka gazociągu Psary-Cholewkarska

2017-07-13 11:26:11
Obwieszczenie o wydaniu przez MWD postanowienia w sprawie zagospodarowania terenu działki nr ew. 295, obręb Psary

2017-07-13 09:36:49