Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. budowy oświetlenia drogowego w m. Psary (dz. 462, 464)

2017-12-20 10:51:13
Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. budowy sieci wodociągowej w m. Psary (dz. 485, 486)

2017-12-20 10:50:12
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy linii energetycznej w m. Ligota Piękna (dz. 91/3)

2017-12-14 14:32:43
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji lokalizacyjnej dotyczącej budowy linii kablowej na dz. 436/1, 485, obręb Strzeszów.

2017-11-21 15:49:13
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji lokalizacyjnej dotyczącej budowy sieci wodociągowej na częściach dz. 485, 486, obręb Psary

2017-11-21 13:25:43
Obwieszczenie o wydaniu przez RZGW postanowienia w postępowaniu dotyczącym budowy oświetlenia drogowego na dz. 462 w m. Psary

2017-11-16 13:34:50
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości położonej w obrębie Strzeszów, dz. nr 424.

2017-09-20 15:51:15
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości położonej w obrębie Szewce, dz. nr 141.

2017-09-20 15:50:26
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości położonej w obrębie Rogoż, dz. nr 141/1.

2017-09-20 15:49:07
Obwieszczenie Wójta Gminy Wisznia Mała o zmianie terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w obrębie Psary o nazwie MPZP Psary Północ oraz o zmianie miejsca i terminu dyskusji publicznej oraz terminu składania wniosków i uwag

2017-09-18 10:55:12
Obwieszczenie o wydaniu przez Wójta Gminy Wisznia Mała decyzji dot. budowy oświetlenia w m. Machnice (dz. nr 29/2, 73, 74/1)

2017-09-06 08:40:42
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w postępowaniu dotyczącym budowy odcinka gazociągu Psary-Cholewkarska

2017-08-16 09:51:45
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postepowania w spr. wydania decyzji o zezwoleniu na wejście w teren dz. 141, obręb Szewce

2017-08-10 11:53:29
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postepowania w spr. wydania decyzji o zezwoleniu na wejście w teren dz. 141/1, obręb Rogoż

2017-08-10 11:52:18
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postepowania w spr. wydania decyzji o zezwoleniu na wejście w teren dz. 424, obręb Strzeszów

2017-08-10 11:50:13
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania dot. dz. 147, obręb Psary

2017-08-10 11:48:13
Obwieszczenie Wojewody Dolnosląskiego o wydaniu decyzji dotyczącej rozbudowy drogi ekspresowej S5 Korzeńsko-węzeł Widawa Wrocław - budowa dolnego przejścia dla zwierząt w km 143+774

2017-08-10 11:43:34
Obwieszczenie o wydaniu przez MWD postanowienia w postępowaniu dot. budowy oświetlenia w m. Machnice (29/2, 73, 74/1)

2017-08-02 11:58:01
Obwieszczenie o wydaniu przez MWD postanowienia w postępowaniu dotyczącym budowy odcinka gazociągu Psary-Cholewkarska

2017-07-13 11:26:11
Obwieszczenie o wydaniu przez MWD postanowienia w sprawie zagospodarowania terenu działki nr ew. 295, obręb Psary

2017-07-13 09:36:49