Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Wojewody Dolnosląskiego o wydaniu decyzji dotyczącej rozbudowy drogi ekspresowej S5 Korzeńsko-węzeł Widawa Wrocław - budowa dolnego przejścia dla zwierząt w km 143+774

2017-08-10 11:43:34
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania dot. dz. 147, obręb Psary

2017-08-10 11:48:13
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postepowania w spr. wydania decyzji o zezwoleniu na wejście w teren dz. 424, obręb Strzeszów

2017-08-10 11:50:13
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postepowania w spr. wydania decyzji o zezwoleniu na wejście w teren dz. 141/1, obręb Rogoż

2017-08-10 11:52:18
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postepowania w spr. wydania decyzji o zezwoleniu na wejście w teren dz. 141, obręb Szewce

2017-08-10 11:53:29
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w postępowaniu dotyczącym budowy odcinka gazociągu Psary-Cholewkarska

2017-08-16 09:51:45
Obwieszczenie o wydaniu przez Wójta Gminy Wisznia Mała decyzji dot. budowy oświetlenia w m. Machnice (dz. nr 29/2, 73, 74/1)

2017-09-06 08:40:42
Obwieszczenie Wójta Gminy Wisznia Mała o zmianie terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w obrębie Psary o nazwie MPZP Psary Północ oraz o zmianie miejsca i terminu dyskusji publicznej oraz terminu składania wniosków i uwag

2017-09-18 10:55:12
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości położonej w obrębie Rogoż, dz. nr 141/1.

2017-09-20 15:49:07
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości położonej w obrębie Szewce, dz. nr 141.

2017-09-20 15:50:26