Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości położonej w obrębie Strzeszów, dz. nr 424.

2017-09-20 15:51:15
Obwieszczenie o wydaniu przez RZGW postanowienia w postępowaniu dotyczącym budowy oświetlenia drogowego na dz. 462 w m. Psary

2017-11-16 13:34:50
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji lokalizacyjnej dotyczącej budowy sieci wodociągowej na częściach dz. 485, 486, obręb Psary

2017-11-21 13:25:43
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji lokalizacyjnej dotyczącej budowy linii kablowej na dz. 436/1, 485, obręb Strzeszów.

2017-11-21 15:49:13
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy linii energetycznej w m. Ligota Piękna (dz. 91/3)

2017-12-14 14:32:43
Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. budowy sieci wodociągowej w m. Psary (dz. 485, 486)

2017-12-20 10:50:12
Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. budowy oświetlenia drogowego w m. Psary (dz. 462, 464)

2017-12-20 10:51:13