Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. rozbudowy stacji uzdatniania wody w m. Psary (dz. 240, 241)

2017-02-02 09:29:28
Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. budowy bezobsługowej stacji telefonii komórkowej sieci Play w m. Wysoki Kościół

2017-01-26 14:35:52
Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Trzebnickiego postanowienia w postępowaniu dot. budowy sieci elektroenergetycznej w m. Strzeszów (dz. 327,331,328/3)

2017-01-25 10:58:40
Obwieszczenie Wójta Gminy Wisznia Mała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Wisznia Mała dla napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV Czarna-Pasikurowice o nazwie MPZP DLA LINII 400kV

2017-01-19 09:30:48
Obwieszczenie Starosty Trzebnickiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę drogi ul. Lipowa w m. Szymanów

2017-01-17 09:31:56
Obwieszczenie Starosty Trzebnickiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisznia Mała (decyzja nr 1063/16 z dn. 29.12.2016r.)

2017-01-09 09:33:23
Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. budowy stacji telefonii komórkowej sieci Play w m. Psary

2017-01-05 09:34:08