Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Starosty Trzebnickiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisznia Mała (decyzja nr 1063/16 z dn. 29.12.2016r.)

2017-01-09 09:33:23
Ogłoszenie Wójta Gminy Wisznia Mała o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wisznia Mała dla działek nr 454/7 i 454/8 w obrębie Strzeszów.

2017-05-20 08:15:13
Obwieszczenie Wójta Gminy Wisznia Mała o zmianie terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w obrębie Psary o nazwie MPZP Psary Północ oraz o zmianie miejsca i terminu dyskusji publicznej oraz terminu składania wniosków i uwag

2017-09-18 10:55:12
Obwieszczenie Wójta Gminy Wisznia Mała o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP MIENICE CENTRUM

2017-05-04 14:16:43
Obwieszczenie Wójta Gminy Wisznia Mała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Wisznia Mała dla napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV Czarna-Pasikurowice o nazwie MPZP DLA LINII 400kV

2017-01-19 09:30:48
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości położonej w obrębie Szewce, dz. nr 141.

2017-09-20 15:50:26
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości położonej w obrębie Strzeszów, dz. nr 424.

2017-09-20 15:51:15
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości położonej w obrębie Rogoż, dz. nr 141/1.

2017-09-20 15:49:07
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania dot. dz. 147, obręb Psary

2017-08-10 11:48:13
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postepowania w spr. wydania decyzji o zezwoleniu na wejście w teren dz. 424, obręb Strzeszów

2017-08-10 11:50:13