Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Wisznia Mała, przeznaczonych do sprzedaży-dz. nr ew. 317/6 i 317/7, obręb Ozorowice - zarządzenie nr 135/2013

2013-12-13 11:00:00
Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Wisznia Mała, przeznaczonych do sprzedaży-dz. nr ew. 39/5, 36/8, 68, obręb Mienice i 58/2, obręb Wysoki Kościół-zarz. 134/2013

2013-12-06 11:00:00
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bez przetargowym na okres do 3 lat, pod pojemniki na odzież używaną - zarządzenie nr 132/2013

2013-12-03 11:00:00
II przetarg na sprzedaż nieruchomości gminnych-dz. nr ew. 42/5 i 42/7, obręb Kryniczno - zarządzenie 126/2013

2013-11-20 11:00:00
II przetarg na sprzedaż nieruchomości gminnej-dz. nr ew. 239/5, obręb Ozorowice - zarządzenie 127/2013

2013-11-20 11:00:00
Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Wisznia Mała, przeznaczonych do sprzedaży-dz. nr ew. 167/2, 167/3, 240/3, 240/4, 240/5, obręb Ozorowice-zarz. 124/2013

2013-11-19 11:00:00
Sprzedaż i udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości dla Eweliny Pisula - zarządzenie nr 115/2013

2013-11-14 11:00:00
Sprzedaż i udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości dla Józefy Front - zarządzenie 114/2013

2013-11-13 11:00:00
Sprzedaż i udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości dla Leszka Nicpoń zarządzenie nr 113/2013

2013-11-06 11:00:00
Udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości dla Marii Reczyńskiej - zarządzenie nr 110/2013

2013-10-25 10:00:00