Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Wisznia Mała, przeznaczonych do sprzedaży-dz. nr ew. 317/6 i 317/7, obręb Ozorowice - zarządzenie nr 135/2013

2013-12-13 11:00:00
Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Wisznia Mała, przeznaczonych do sprzedaży-dz. nr ew. 39/5, 36/8, 68, obręb Mienice i 58/2, obręb Wysoki Kościół-zarz. 134/2013

2013-12-06 11:00:00
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bez przetargowym na okres do 3 lat, pod pojemniki na odzież używaną - zarządzenie nr 132/2013

2013-12-03 11:00:00
II przetarg na sprzedaż nieruchomości gminnej-dz. nr ew. 239/5, obręb Ozorowice - zarządzenie 127/2013

2013-11-20 11:00:00
II przetarg na sprzedaż nieruchomości gminnych-dz. nr ew. 42/5 i 42/7, obręb Kryniczno - zarządzenie 126/2013

2013-11-20 11:00:00
Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Wisznia Mała, przeznaczonych do sprzedaży-dz. nr ew. 167/2, 167/3, 240/3, 240/4, 240/5, obręb Ozorowice-zarz. 124/2013

2013-11-19 11:00:00
Sprzedaż i udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości dla Eweliny Pisula - zarządzenie nr 115/2013

2013-11-14 11:00:00
Sprzedaż i udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości dla Józefy Front - zarządzenie 114/2013

2013-11-13 11:00:00
Sprzedaż i udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości dla Leszka Nicpoń zarządzenie nr 113/2013

2013-11-06 11:00:00
Udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości dla Anny Reczyńskiej - zarządzenie nr 109/2013

2013-10-25 10:00:00
Udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości dla Marii Reczyńskiej - zarządzenie nr 110/2013

2013-10-25 10:00:00
Zmiana nabywcy lokalu nr 2, Szewce ul.Wrocławska 23 - zarządzenie 108/2013

2013-10-25 10:00:00
I przetarg na sprzedaż nieruchomości gminnej-dz. nr ew. 155, obręb Wisznia Mała - zarz.104/2013

2013-10-17 10:00:00
III przetarg na sprzedaż nieruchomości gminnej-dz. nr ew. 538/22, obręb Szewce-zarz. 100/2013

2013-10-03 10:00:00
Wyniki II przetargu na sprzedaż nieruchomości -dz. nr ew. 538/22, obręb Szewce

2013-10-02 10:00:00
III przetarg na sprzedaż nieruchomości gminnych-dz. nr ew. 120/4 i 120/5, obręb Strzeszów-zarz. 90/2013

2013-09-16 10:00:00
Zarządzenie nr 86/2013 z dnia 09.09.2013 – wykaz nieruch. przezn. do dzierżawy w t.bezprzet. 127/8 obręb Strzeszów, na rzecz PGK Sp. z o.o w Wiszni Małej

2013-09-09 10:00:00
I przetarg na sprzedaż nieruchomości gminnych-dz. nr ew. 42/5 i 42/7, obręb Kryniczno - zarządzenie nr 84/2013

2013-09-05 10:00:00
I przetarg na sprzedaż nieruchomości gminnych-dz. nr ew. 239/5, obręb Ozorowice - zarządzenie nr 85/2013

2013-09-05 10:00:00
Zarządzenie nr 83/2013 z dnia 3.09.2013 Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Wisznia Mała, przeznaczonych do sprzedaży-dz. nr ew. 155, obręb Wisznia Mała

2013-09-03 10:00:00
Zarządzenie nr 67/2013 z dnia 22.07.2013 z zał. – wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Ozorowice działka 239/5

2013-07-22 10:00:00
Zarządzenie nr 68/2013 z dnia 22.07.2013 z zał. – wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Kryniczno działki nr 42/5, 42/7

2013-07-22 10:00:00
Zarządzenie nr 66/2013 – ogłoszenie o II przetargu ustnym nieogr. na sprzedaż dz.538/22 obręb Szewce

2013-07-16 10:00:00
Zarządzenie nr 56/2013 ogłoszenie o II przetargu ustnym nieogr. na sprzedaż dz.120/4 i 120/5 obręb Strzeszów

2013-06-26 10:00:00
Zarządzenie nr 46/2013 – wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w t. bezprzetarg. na rzecz najemców –obręb Piotrkowiczki ul. Kręta 1

2013-05-23 10:00:00
Zarządzenie nr 40/2013 z dnia 08.05.2013 – wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w t. bezprzetarg. na rzecz najemców - obręb Szewce ul. Wrocławska 23

2013-05-08 10:00:00
Zarządzenie nr 39/2013, działka 155 obręb Wisznia Mała III przetarg ustny nieograniczony

2013-05-08 10:00:00
Zarządzenie nr 30/2013 – oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat, w t.bezprzetarg.- dz. 127/5 obręb Strzeszów

2013-04-12 10:00:00
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w t.bezprzetarg.- dz. 127/5 obręb Strzeszów

2013-03-20 11:00:00
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie działki nr 538/22 obręb Szewce

2013-03-14 11:00:00