Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości dla Marii Reczyńskiej - zarządzenie nr 110/2013

2013-10-25 10:00:00
Zmiana nabywcy lokalu nr 2, Szewce ul.Wrocławska 23 - zarządzenie 108/2013

2013-10-25 10:00:00
I przetarg na sprzedaż nieruchomości gminnej-dz. nr ew. 155, obręb Wisznia Mała - zarz.104/2013

2013-10-17 10:00:00
III przetarg na sprzedaż nieruchomości gminnej-dz. nr ew. 538/22, obręb Szewce-zarz. 100/2013

2013-10-03 10:00:00
Wyniki II przetargu na sprzedaż nieruchomości -dz. nr ew. 538/22, obręb Szewce

2013-10-02 10:00:00
III przetarg na sprzedaż nieruchomości gminnych-dz. nr ew. 120/4 i 120/5, obręb Strzeszów-zarz. 90/2013

2013-09-16 10:00:00
Zarządzenie nr 86/2013 z dnia 09.09.2013 – wykaz nieruch. przezn. do dzierżawy w t.bezprzet. 127/8 obręb Strzeszów, na rzecz PGK Sp. z o.o w Wiszni Małej

2013-09-09 10:00:00
I przetarg na sprzedaż nieruchomości gminnych-dz. nr ew. 42/5 i 42/7, obręb Kryniczno - zarządzenie nr 84/2013

2013-09-05 10:00:00
I przetarg na sprzedaż nieruchomości gminnych-dz. nr ew. 239/5, obręb Ozorowice - zarządzenie nr 85/2013

2013-09-05 10:00:00
Zarządzenie nr 83/2013 z dnia 3.09.2013 Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Wisznia Mała, przeznaczonych do sprzedaży-dz. nr ew. 155, obręb Wisznia Mała

2013-09-03 10:00:00