Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

2019-01-02 16:23:35
WÓJT GMINY WISZNIA MAŁA OGŁASZA KONSULTACJE SPOŁECZNE

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) oraz § 3 ust. 2 i § 2 ust. 3 pkt 6 w związku § 5 ust. 1 pkt. 3 i 4 Uchwały Nr VII/VII/63/15 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wisznia Mała (Dz. Urz. Wojew. Dolnośląskiego z 2015 r., poz. 2539),

Wójt Gminy Wisznia Mała

przedkłada do konsultacji społecznych projekt budżetu Gminy Wisznia Mała na rok 2018

2018-03-07 13:58:21
Konsultacje społeczne w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku

2018-03-07 13:57:58
Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wisznia Mała na lata 2017-2022.

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) oraz § 3 ust. 2  i § 2 ust. 3 pkt 6 w związku § 5 ust. 1 pkt. 3 i 4 Uchwały Nr VII/VII/63/15 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wisznia Mała (Dz. Urz. Wojew. Dolnośląskiego z 2015 r., poz. 2539),
Wójt Gminy Wisznia Mała
przedkłada do konsultacji społecznych projekt

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wisznia Mała na lata 2017-2022.

2017-05-08 15:00:42