Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. budowy przyłącza kablowego dla elektrowni fotowoltaicznej na dz. 538.14 w Szewcach

2018-03-08 14:24:22
Obwieszczenie o wydaniu przez RZGW decyzji w sprawie budowy linii kablowej na dz. 263/14, 263/16, 263/9, 263/7, 263/8, 260/14, 460/4 w m. Psary

2018-02-28 10:23:56
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy sieci wodociągowej na dz. 481, 442/1, 482, 478, 449/6, 449/4 w m. Strzeszów

2018-02-15 12:16:13
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w postępowaniu dotyczacym budowy linii kablowej SN na działce nr ew. 91/3, obręb Ligota Piękna

2018-02-05 11:11:43
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dotyczacego budowy linii kablowej NN (demontaż linii napowietrznej NN) na działkach 263/14, 263/16, 263/9, 263/7, 263/8, 260/14, 460/4 w m. Psary

2018-02-02 10:50:48
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dotyczącego budowy przyłącza kablowego w celu zasilania elektrowni fotowoltaicznej na dz. 538/14 w m. Szewce

2018-01-22 14:37:22
Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Trzebnickiego postanowienia w postępowaniu dot. budowy sieci wodociągowej w m. Strzeszów (dz. 481, 442/1, 482, 478, 449/6, 449/4 )

2018-01-17 13:38:01
Obwieszczenie o wydaniu decyzji dotyczacej budowy linii kablowej w m.Strzeszów (dz. 436/1, 485)

2018-01-12 12:41:23
Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Trzebnickiego i GDDKiA postanowieńw postępowaniu dot.budowy linii kablowej na dz. 91/3 w m. Ligota Piękna

2018-01-04 15:11:38
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. budowy sieci wodociągowej w m. Strzeszów (dz. 481, 442/1, 482, 478, 449/6, 449/4 )

2018-01-02 15:14:31