Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. budowy sieci wodociągowej w m. Strzeszów (dz. 481, 442/1, 482, 478, 449/6, 449/4 )

2018-01-02 15:14:31
Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Trzebnickiego i GDDKiA postanowieńw postępowaniu dot.budowy linii kablowej na dz. 91/3 w m. Ligota Piękna

2018-01-04 15:11:38
Obwieszczenie o wydaniu decyzji dotyczacej budowy linii kablowej w m.Strzeszów (dz. 436/1, 485)

2018-01-12 12:41:23
Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Trzebnickiego postanowienia w postępowaniu dot. budowy sieci wodociągowej w m. Strzeszów (dz. 481, 442/1, 482, 478, 449/6, 449/4 )

2018-01-17 13:38:01
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dotyczącego budowy przyłącza kablowego w celu zasilania elektrowni fotowoltaicznej na dz. 538/14 w m. Szewce

2018-01-22 14:37:22
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dotyczacego budowy linii kablowej NN (demontaż linii napowietrznej NN) na działkach 263/14, 263/16, 263/9, 263/7, 263/8, 260/14, 460/4 w m. Psary

2018-02-02 10:50:48
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w postępowaniu dotyczacym budowy linii kablowej SN na działce nr ew. 91/3, obręb Ligota Piękna

2018-02-05 11:11:43
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy sieci wodociągowej na dz. 481, 442/1, 482, 478, 449/6, 449/4 w m. Strzeszów

2018-02-15 12:16:13
Obwieszczenie o wydaniu przez RZGW decyzji w sprawie budowy linii kablowej na dz. 263/14, 263/16, 263/9, 263/7, 263/8, 260/14, 460/4 w m. Psary

2018-02-28 10:23:56
Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. budowy przyłącza kablowego dla elektrowni fotowoltaicznej na dz. 538.14 w Szewcach

2018-03-08 14:24:22
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę cmentarza komunalnego w Krynicznie

2018-03-12 15:58:40
BUDOWA DROGI ROWEROWEJ RELACJI WISZNIA MAŁA - STRZESZÓW (inwestycja na dz. 485 w m. Strzeszów)_CP.1.2.2018

2018-03-19 09:47:38
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w postępowaniu dotyczacym budowy linii kablowej NN (demontaż linii napowietrznej NN) na działkach 26314, 26316, 2639, 2637, 2638, 26014, 4604 w m. Psary

2018-04-09 11:18:04
WKAZ DECYZJI. KTÓRE WYGASŁY NA MOCY USTAWY PRAWO WODNE

2018-04-25 16:25:22
Przebudowa drogi gminnej w zakresie oświetlenia drogowego w m. Pierwoszów, dz. nr 232, 233/3

2018-05-08 13:49:28
DEMONTAŻ I BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA dz. 10/20 w m. PSARY_CP.1.3.2018

2018-05-08 13:50:05
BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO w m. PSARY /dz. 462, 464/-CP.1.4.2018

2018-05-09 14:21:49
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE BUDOWY LINII 400KV MIKUŁOWA-CZARNA-PASIKUROWICE_747.3.2018 Z DN. 07.05.2018

2018-05-10 09:01:31
Budowa stacji transformatorowej i sieci napowietrznej i kablowej w m. Psary, dz. nr 10/20, 9/6, 9/7, 497/1, 452, 4, 3/2, 587

2018-05-21 15:39:18
BUDOWA WODOCIĄGU w m. PIERWOSZÓW /dz. 95/7, 95/11/-CP.1.9

2018-06-07 10:23:29
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ w m. PSARY (dz. 523/9, 457/2)_CP.1.7

2018-06-08 11:51:04
BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ, SIECI SN i NN, DWÓCH ZESTAWÓW ZŁĄCZOWO-POMIAROWYCH w m. BISKUPICE /dz. 1/9/-CP.1.8.2018

2018-06-19 09:21:53
BUDOWA SIECI I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO ORAZ PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO w m. STRZESZÓW [dz. 307/8, 119]_CP.1.10.2018

2018-07-05 14:39:47
BUDOWA STACJI BAZOWEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ SIECI PLAY w m. PSARY [dz. 5/2]_CP.7.6.2014

2018-07-25 15:19:52
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE BUDOWY LINII 400KV MIKUŁOWA-CZARNA-PASIKUROWICE_747.8.2018 Z DN. 18.07.2018

2018-07-27 09:12:56
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE BUDOWY LINII 400KV MIKUŁOWA-CZARNA-PASIKUROWICE_747.9.2018 Z DN. 20.07.2018

2018-07-27 09:13:45
BUDOWA GAZOCIĄGU w m. PSARY [dz. 3/2, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 3/11, 4, 5/2, 6/3, 452, 452/1, 497/1]_CP.1.11.2018

2018-07-27 14:03:53
Obwieszczenie Nr IF-AB.7840.2.5.2018.MN Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego pn.: "Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Czarna - Pasikurowice w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa linii 400 kV Mikułowa-Czarna-Pasikurowice" - Część 1".

2018-08-03 11:41:51
Obwieszczenie Nr IF-AB.7840.2.6.2018.MN Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego pn.: "Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Czarna - Pasikurowice w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa linii 400 kV Mikułowa-Czarna-Pasikurowice" - Część 2".

2018-08-03 12:38:59
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji nr I-Pe-27/18 z dnia 13.08.2018 r. o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: "Budowa linii 400 kV Czarna - Pasikurowice" w ramach zadania: "Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice".

2018-08-22 14:13:43
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji nr I-Pe-28/18 z dnia 13.08.2018 r. o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: "Budowa linii 400 kV Czarna - Pasikurowice" w ramach zadania: "Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice".

2018-08-22 14:22:24
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 2 sierpnia 2018 r. (data wpływu 2.08.2018 r.), uzupełniony dnia 17 sierpnia 2018 r., Polskich Sieci Elektroenergetycznych S. A., działających przez pełnomocników: Pana Mateusza Słobodziana oraz Pana Przemysława Nogę, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: "Budowa linii 400 kV Czarna - Pasikurowice" w ramach zadania: "Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice".

2018-08-27 12:00:30
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Nr IF-PP.747.19.2018.AK z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: "Budowa linii 400 kV Czarna - Pasiukurowice" w ramach zadania: "Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice".

2018-09-07 12:09:50
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Nr IF-PP.747.16.2018.AK z dnia 30 sierpnia 2018 r. o ponownym wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: "Budowa linii 400 kV Czarna - Pasikurowice" w ramach zadania: "Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice".

2018-09-07 12:16:05
ZMIANA DECYZJI W SPRAWIE BUDOWY STACJI TRANSFORMATOROWEJ, SIECI SN i NN, DWÓCH ZESTAWÓW ZŁĄCZOWO-POMIAROWYCH w m. BISKUPICE /dz. 1/9/-CP.2.1.2018

2018-09-07 13:35:00
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ w m. PIERWOSZÓW [dz. 94/7, 232]_CP.1.12.2018

2018-09-17 12:11:01
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Nr IF-AB.7840.2.11.2018.MN z dnia 11 września 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego pn.: "Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Czarna - Pasikurowice w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice" - Część 3".

2018-09-19 13:14:35
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Nr IF-AB.7840.2.12.2018.MN z dnia 11 września 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego pn.: "Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Czarna - Pasikurowice w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice" - Część 5".

2018-09-19 13:23:52
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Nr IF-AB.7840.2.13.2018.MN z dnia 12 września 2018 r. o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego pn.: "Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Czarna - Pasikurowice w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice" - Część 6".

2018-09-19 13:26:11
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE BUDOWY LINII 400KV MIKUŁOWA-CZARNA-PASIKUROWICE CZĘŚĆ 7_7840.2.14.2018 Z DN. 17.09.2018

2018-09-24 13:30:54
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE BUDOWY LINII 400KV MIKUŁOWA-CZARNA-PASIKUROWICE CZĘŚĆ 8_7840.2.15.2018 Z DN. 18.09.2018

2018-09-24 13:31:42
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE BUDOWY LINII 400KV MIKUŁOWA-CZARNA-PASIKUROWICE_7840.2.5.2018 Z DN. 21.09.2018

2018-09-28 11:59:21
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE BUDOWY LINII 400KV MIKUŁOWA-CZARNA-PASIKUROWICE_część 2_7840.2.6.2018 Z DN. 21.09.2018

2018-10-01 08:51:13
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE BUDOWY LINII 400KV MIKUŁOWA-CZARNA-PASIKUROWICE_747.19.2018 Z DN. 26.09.2018

2018-10-05 09:50:00
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Nr IF-PP.747.16.2018.AK z dnia 11 października 2018 r. zawiadamiające o wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji Nr I-Pe-35/18 z dnia 11.10.2018 r. o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: "Budowa linii 400 kV Czarna - Pasikurowice" w ramach zadania: "Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice"

2018-10-17 14:32:56
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE BUDOWY LINII 400KV MIKUŁOWA-CZARNA-PASIKUROWICE CZĘŚĆ 4_7840.2.17.2018 Z DN. 12.10.2018

2018-10-18 12:25:22
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE BUDOWY LINII 400KV MIKUŁOWA-CZARNA-PASIKUROWICE_7840.2.13.2018 Z DN. 26.10.2018

2018-11-02 09:43:30
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE BUDOWY LINII 400KV MIKUŁOWA-CZARNA-PASIKUROWICE_CZĘŚĆ 3_7840.2.11.2018 Z DN. 26.10.2018

2018-11-09 11:21:41
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE BUDOWY LINII 400KV MIKUŁOWA-CZARNA-PASIKUROWICE_CZĘŚĆ 5_7840.2.12.2018 Z DN. 26.10.2018

2018-11-09 11:23:24
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE BUDOWY LINII 400KV MIKUŁOWA-CZARNA-PASIKUROWICE_CZĘŚĆ 8_7840.2.15.2018 Z DN. 31.10.2018

2018-11-13 09:14:30